NAFTA pripravila mimoriadny tender pre účely bezpečnosti dodávok plynu

NAFTA a.s. pripravila mimoriadny tender pre účely podpory bezpečnosti dodávok plynu. Detaily ponuky sú uvedené na stránke Tendre