Prieskum a ťažba

Divízia prieskumu a ťažby má v dejinách spoločnosti NAFTA spolu so skupinou podzemných zásobníkov kľúčové postavenie vďaka rozsiahlym skúsenostiam, silnému tímu odborníkov a vysokej miere úspešnosti. Divízia PaŤ v spoločnosti NAFTA zo zrejmých dôvodov uvažuje o možnostiach expandovať aj za hranice Slovenska. Svojou účasťou v kombinovaných projektoch doma aj v zahraničí (rounds, farm in) sa NAFTA usiluje vybudovať vhodné portfólio. V súčasnosti sa divízia PaŤ ako dlhodobý partner chce podieľať na projektoch v oblasti prieskumu a rozvoja PaŤ.

Ťažba plynu na Slovensku v súčasnosti dosahuje ročne úroveň približne 90 mil. m3. Ťažba ropy je sústredená najmä v Záhorskej nížine, hlavne v okolí miest Malacky a Gbely. Aj pri tejto činnosti NAFTA preukazuje znalosti a skúsenosti s metódami využívanými na vyspelých európskych trhoch. Vyťaženú ropu NAFTA následne upravuje vo vlastných zariadeniach a expeduje domácim a zahraničným odberateľom.
 
Spoločnosť NAFTA napreduje aj v oblasti prieskumu, keď v roku 2012 na území Viedenskej panvy a Východoslovenskej nížiny realizovala spolu 7 prieskumných vrtov, ktoré v súčasnosti testuje za účelom potvrdenia ťažiteľných zásob uhľovodíkov. Ďalšie vrtné projekty sú plánované v blízkej dobe na základe dát získaných z už realizovaných prieskumných aktivít.
 
" V súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov a v súlade s uverejnenými Obchodnými podmienkami pre prístup a využívanie ťažobnej siete NAFTA a.s. oznamuje: Spoločnosť NAFTA a.s. nedisponuje pre rok 2019 voľnou časťou ťažobnej siete"