Benefity pre zamestnancov

V spoločnosti NAFTA nám na zamestnancoch záleží, preto sa snažíme poskytované výhody a benefity prispôsobiť ich potrebám.
V závislosti od typu profesie poskytujeme zamestnanecké výhody a benefity, ako napríklad:
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na dopravu do zamestnania
 • Parkovacie miesto v mieste výkonu práce
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Stravovanie formou jedálnych kupónov
 • Sociálne výpomoci pri narodení dieťaťa, pri dlhodobej práceneschopnosti, na liečenie ťažkej choroby/úrazu, pri úmrtí, na odstraňovanie živelnej pohromy, ...
 • Zamestnanecké pôžičky
 • Príspevok na bývanie
 • Flexibilný i pevný pracovný čas
 • Flexibilné pracovné podmienky (kratší pracovný čas)
 • Platené prekážky v práci nad rámec zákona
 • Umožňujeme prácu z domu – „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príspevky na materské školy/školy – školné pre deti zamestnancov
 • Príspevok darcom krvi
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 • Pitný režim pre zamestnancov