Brigáda v oblasti ochrany majetku

 
 
Opis práce:
  • Spolupráca (výpomoc) pri vytváraní vnútorných predpisov spoločnosti
  • Vypracovávanie analýz bezpečnosti a ochrany majetku spoločnosti
  • Realizácia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku spoločnosti
 
Organizačný útvar:                        
Divízia služieb, odbor HSE
 
Miesto výkonu práce:                  
Plavecký Štvrtok
 
Termín nástupu:                  
Dohodou
 
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie: 
Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa bezpečnostného smeru - bezpečnostný manažment príp. krízový manažment výhodou,
prípadne vysokoškolský študent rovnakého smeru
 
Ďalšie požiadavky:
  • Prax v oblasti ochrany majetku výhodou,
  • Znalosť platných predpisov a noriem v oblasti ochrany,
  • Ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
  • Analytické myslenie
  • Flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť
BRIGÁDA VHODNÁ PRE ABSOLVENTA VŠ I. ALEBO II. STUPŇA PRÍPADNE ŠTUDENTA VŠ ROVNAKÉHO SMERU
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
V prípade záujmu o brigádu žiadosť s profesijným životopisom zašlite e-mailom na adresu kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. V žiadosti uveďte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.