Elektrikár

Informácie o pracovnom mieste

Hľadáme elektrotechnika so vzťahom k detailnej kontrole elektrických zariadení, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu s perspektívou na výkon pozície revízny technik - junior v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.

 

Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?

Zabezpečenie činnosti revízneho technika elektrických zariadení (ďalej aj EZ) v podmienkach spoločnosti:

 • Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok  EZ v objektoch zásobníkov plynu
 • Spracovávanie správ o revíziách/odborných prehliadkach a skúškach v zmysle platnej legislatívy
 • Predkladanie návrhov na odstránenie nedostatkov
 • Kontrola projektovej dokumentácie so skutočným stavom
 • Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a technologických celkov 
 • Sledovanie aktuálnej legislatívy a noriem a ich aplikácia na podmienky spoločnosti
 • Výkon ostatných činností podľa pokynov nadriadeného zamestnanca s ohľadom na naplnenie cieľov spoločnosti.

 

Organizačný útvar:      

Divízia PZZP, Odbor údržby

Miesto výkonu práce: 

Plavecký Štvrtok

Termín nástupu:           

Dohodou

Pracovný pomer:          

Doba určitá 1 rok, po prehodnotení možnosť zmeniť pracovný pomer na čas neurčitý

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

Priemerná mesačná mzda od 1 000 EUR

(základná mesačná mzda 840 EUR a k tomu variabilná zložka mzdy 20%);

Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti

 

Ponúkané benefity

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu – „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

 

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:                       

Stredoškolské s maturitou/vysokoškolské

Zameranie:                         

Elektrotechnické

 

Ďalšie požiadavky:

 • Prax v oblasti EZ min.:
  • 2 roky pre vzdelanie stredoškolské s maturitou
  • 1 rok pre vzdelanie vysokoškolské
 • Osvedčenie
  • elektrotechnik podľa § 22 Vyhlášky 508/2009 Z. z.
  • výhodou:
   • revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pre skupiny E1 alebo E2 a objekty A alebo B
 • Znalosť anglického jazyka: základy - výhodou
 • Ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Manuálna zručnosť, technické myslenie
 • Aktívny prístup k riešeniu problémov
 • Flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť
 • Vodičské oprávnenie skupina B

 

Informácia pre kadidáta:

V prípade záujmu o profesiu žiadosť s profesijným životopisom zašlite e-mailom na adresu kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ a QPR, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1.