Hodnoty spoločnosti

V spoločnosti NAFTA sa riadime piatimi základnými hodnotami.

Profesionálny výkon

Chceme byť najlepší v tom, čo robíme a aj v tom, ako to robíme.

Tímovosť

Spoločnou prácou dosahujeme lepšie výsledky.

Iniciatíva

Sme aktívni a hľadáme cesty k trvalému zlepšovaniu a inováciám.

Zodpovednosť

Vždy rozhodujeme a konáme zodpovedne voči našim zamestnancom, zákazníkom a ostatným partnerom.

Spravodlivý prístup

Správame sa k svojim zamestnancom, zákazníkom a ostatným partnerom s úctou a rešpektom.