Inovácie v predaji skladovacej kapacity

Viac než sto uzavretých skladovacích kontraktov – taká je bilancia obchodovania spoločnosti NAFTA za posledný rok. V prevažnej väčšine nejde o štandardné skladovacie kontrakty s trvaním jeden alebo dva roky, ale o krátkodobé obchody, ktoré využívajú medzimesačné výkyvy v cene plynu.

Pri intenzívnom obchodovaní s krátkodobými kapacitami používa NAFTA všetky svoje inovatívne produkty, ktoré za posledné roky vytvorila. Najdôležitejšia je však flexibilná skladovacia kapacita, ktorá kombinuje inverzný a reverzný zásobník, čo umožňuje klientom plyn vtláčať a ťažiť bez ohľadu na sezónu.

Každý zo skladovacích produktov je určený pre inú obchodnú situáciu či príležitosť. Inverzný zásobník je využiteľný vtedy, ak je cena plynu v zime vyššia ako počas nasledujúceho leta. Klient v rámci tohto produktu dostane už naplnený skladovací účet, vďaka čomu môže plyn hneď odťažovať a predávať za túto vyššiu „zimnú“ cenu. Svoje zmluvné obdobie ukončí opäť s naplneným skladovacím účtom, pričom na nákup použije už spomínaný „letný“, a teda lacnejší plyn. Klient tak vlastne využíva cenovú arbitráž medzi zimným a letným obdobím, ale samotné skladovanie plynu má presne opačný priebeh než pri klasických skladovacích službách – najprv prebehne ťažba a až následne vtláčanie. Dostatočne atraktívny cenový rozdiel (tzv. spread) medzi zimou a nasledujúcim letom je skôr sporadickým javom, zvykne sa však objavovať v obdobiach s nízkym klasickým spreadom medzi letom a nasledujúcou zimou.

Na druhej strane, produkt Reverzný zásobník sa od štandardného skladovania líši v tom, kedy počas roka prebieha vtláčanie a ťažba. Kým v zimných mesiacoch je zásobník celkovo v odťažovacom móde, produkt Reverzný zásobník povoľuje iba vtláčanie, a naopak v letných mesiacoch umožňuje len ťažbu. Ide teda v tzv. protitoku voči celkovému módu zásobníka. Aby bol tento produkt pre klienta výhodný, musí byť cena letného a zimného plynu porovnateľná. Tento jav však nastáva ešte zriedkavejšie ako inverzný spread a navyše trvá iba veľmi krátko – často trvá iba do niekoľko hodín.

Prínos tohto produktu pre zásobník je predovšetkým technický – vtláčanie z reverzného produktu je v zime započítané voči prevažujúcemu celkovému odťažovaniu zo zásobníka, čo šetrí ťažobné výkony.

Článok bol súčasťou plynárenského časopisu Slovgas 2/2020, prečítajte si pokračovanie článku