Inžinier dispečer - junior

Informácie o pracovnom mieste

Hľadáme skúseného kolegu dispečera, pre ktorého bude výzvou rozšírenie si poznania komplexu zásobníkov, a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.

Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?

 • Nepretržité sledovanie a vyhodnocovanie situácie v celom komplexe PZZP Láb
 • Sledovanie, koordinácia a riadenie zariadení a tokov plynu podľa disponibility zariadení, požiadaviek klientov, technických, geologických a operatívnych požiadaviek
 • Koordinácia konfigurácie zásobníka s operátormi prepojených sietí
 • Plnenie  nominácií/renominácií v rámci zmluvných výkonov, rozhodovanie o oprávnenosti požiadaviek
 • Koordinácia a optimalizácia nastavení zariadení a siete za účelom minimalizovania tlakových strát a maximalizácie efektívnosti prevádzky.
 • Komunikácia s prevádzkou, oddelením technických simulácii, odborom ložiskového inžinierstva za účelom optimálneho chodu zásobníka
 • Zohľadňovanie disponibility zariadení
 • Operatívne riadenie činnosti pracovísk s nepretržitou operátorskou službou
 • Zabezpečenie nastavenia zariadení zásobníka bez trvalej operátorskej služby do požadovaného stavu, podľa požiadaviek
 • Vyhodnocovanie dát a tvorba reportov
 • Riadenie odchýlkových účtov
 • Operatívne riadenie a koordinácia činností v prípade výnimočných udalostí
 • Spúšťanie ESD sekvencií
 • Zabezpečenie povinností vyplývajúcich z dohôd s externými organizáciami, dispečerských  dohôd, legislatívy

 

Organizačný útvar:  

Divízia PZZP, Odbor dispečingu

Miesto výkonu práce: 

Plavecký Štvrtok

Pracovný čas:       

12 hodinová, nepretržitá prevádzka

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

Priemerná mesačná mzda od 1 170 EUR (základná mesačná mzda 975 EUR a k tomu variabilná zložka mzdy 20%)

Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami

Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti

K mzde sú vyplácané mzdové zvýhodnenia v závislosti od režimu pracovného času (za prácu vo sviatok, za nočnú prácu, za prácu v sobotu a v nedeľu)

 

Ponúkané benefity

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov:
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

 

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie: 

Stredoškolské/vysokoškolské, technického zamerania                    

Ďalšie požiadavky:

 • 3 roky odbornej praxe
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť nemeckého jazyka je výhodou
 • Ovládanie práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • Schopnosť správneho rozhodovania v stresových situáciách
 • Analytické a riadiace schopnosti, flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
 • Vodičské oprávnenie skupiny B

 

​​​​​​​Informácia pre kandidáta:

V prípade záujmu o profesiu žiadosť s profesijným životopisom zašlite e-mailom na adresu kariera@nafta.sk alebo na adresu:

NAFTA a.s.

Oddelenie ĽZ a QPR

Votrubova 1, P.O.BOX 815 05

815 05 Bratislava 1.