Jedinečná záchranná zložka spoločnosti NAFTA opäť dokázala svoju pripravenosť

Bratislava, 20.6.2019 - Spoločnosť NAFTA a.s. (NAFTA), najvýznamnejší prevádzkovateľ podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku, pravidelne organizuje cvičenie banských záchranárov v cvičnom areáli Lozorno. V tomto roku bol tréning zameraný na likvidáciu požiaru plynu na sonde a špeciálne práce na sondách.

Členovia Hlavnej banskej záchrannej stanice (HBZS) spoločnosti NAFTA pravidelne absolvujú cvičenie likvidácie rôznych mimoriadnych situácií. K našim banským záchranárom sa pripojili aj členovia dobrovoľného hasičského združenia, DHZ Pole. Cvičenie, okrem pripravenosti banských záchranárov, ukázalo aj ich spoľahlivú koordináciou s inými záchranným zložkami v prípade mimoriadnej situácie.

„Pravidelne organizované cvičenie banských záchranárov sa stalo už našou tradíciou. ysoká profesionálna pripravenosť členov našej jedinečnej záchrannej zložky potvrdzuje záväzok spoločnosti NAFTA dbať o bezpečnosť svojich prevádzok a správať sa zodpovedne k prostrediu, v ktorom pôsobí,“ uviedol po ukončení cvičenia Ing. Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s.

Cvičenia sa zúčastnilo viac ako 60 záchranárov s použitím špeciálnej techniky. Ich úlohou bola likvidácia požiaru plynu počas prác na sonde. „Cvičenie banských záchranárov splnilo svoj cieľ a ukázalo odbornej verejnosti akcieschopnosť a profesionalitu našich záchranných zložiek,“ dodal Ing. Ladislav Goryl, riaditeľ divízie podzemných zásobníkov zemného plynu.

Spoľahlivá a bezpečná prevádzka podzemných zásobníkov je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia, ale je tiež jedným zo základných nástrojov pre zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska.

                                                 

O SPOLOČNOSTI NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a.s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.