Kariéra

Spoločnosť NAFTA je moderná firma s dlhoročnou tradíciou, ktorá vytvára jedinečnú príležitosť nájsť uplatnenie v zaujímavom, dynamicky sa rozvíjajúcom a príjemnom prostredí.
 
Vysoká odbornosť zamestnancov spoločnosti NAFTA je spojená s dodržiavaním princípov a pravidiel profesionálneho správania.
 
Naši zamestnanci, ich zodpovednosť a spoľahlivosť, sú základom úspechu spoločnosti. Ich spokojnosti, odbornému rastu a osobnému rozvoju preto venujeme maximálnu pozornosť.
 
Naším cieľom je pracovať s motivovanými, vzdelanými a proaktívnymi ľuďmi, ktorí:
  • rozhodujú a konajú zodpovedne,
  • aktívne pristupujú k práci a ochotne prispievajú k ďalšiemu rozvoju spoločnosti,
  • sa správajú ku kolegom, zákazníkom a ostatným partnerom s úctou a rešpektom,
  • konajú v súlade so záujmami a prioritami ich tímu,
  • majú vôľu neustále sa zdokonaľovať a svoje poznatky a schopnosti efektívne využívať pri svojej každodennej práci.
Prácu našich zamestnancov si vážime, a preto im ponúkame nielen kvalitné pracovné prostredie, ale tiež širokú škálu benefitov a výhod.
 
Spoluprácu s našimi skúsenými odborníkmi ponúkame aj študentom, či už formou odbornej praxe alebo pri príprave bakalárskych a diplomových prác.