Inžinier integrity sond - junior

Hľadáme kolegyňu/kolegu,  ktorá/ý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky. NAFTA a.s. je spoločnosť so 105 ročnou históriou v segmente Oil and Gas a patrí medzi popredných európskych hráčov v oblasti podzemného skladovania plynu.

Job Location
Plavecký Štvrtok
Job Contract
Plný úväzok
Job start date
Dohodou
Job salary
1 230 EUR*

Priemerná mesačná mzda od 1 230 EUR. Základná mesačná mzda od 1 025 EUR a variabilná zložka mzdy 205 EUR (20 %). Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna. Skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami. 

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?

 • Príprava a spracovanie technických podkladov pre nové projekty a postupy súvisiace  s rozvojom skladovacích kapacít, zvyšovanie technickej úrovne, bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení sond a vrtov (tiež z pohľadu riadenia rizík) a optimalizácie ich prevádzky zamerané najmä na integritu sond a vrtov 
 • Pravidelné monitorovanie a analýza stavu integrity sond a vrtov a návrh opatrení na jej zabezpečenie
 • Riadenie, koordinácia a dozor technickej časti realizácie zložitých projektov POS, technologických postupov, likvidácií sond a vŕtania vrtov a kontrola alebo vypracovanie záverečnej dokumentácie
 • Vypracovávanie odborných posudkov a expertízne činností pri kontrolách zariadení v prevádzke a údržbe zariadení sond a vrtov
 • Tvorba projektov, technologických postupov a interných predpisov a pokynov pre opravy a likvidácie sond
 • Tvorba technických dodacích podmienok a špecifikácií pre obstarávanie zariadení sond a vrtov vrátane následného vyhodnocovania ponúk s cieľom zabezpečenia ich unifikácie a typizácie

Aké znalosti a zručnosti by ste mali mať?

Vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie technického smeru

Zameranie - strojárstvo, baníctvo

Ďalšie požiadavky:

 • Ovládanie prác na PC:  MS Excel, MS Word, CorelDRAW, Adobe Acrobat, AutoCAD
 • Ovládanie anglického, prípadne nemeckého jazyka (schopnosť aktívnej komunikácie), znalosť odbornej terminológie – výhodou
 • Prax v odbore vítaná
 • Vodičské oprávnenie skupina B
 • Flexibilita
 • Samostatnosť
 • Schopnosť pracovať v tíme, komunikačné zručnosti

Aké výhody a benefity ponúkame?

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  - príspevok na dopravu do zamestnania
  - príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  - sociálne výpomoci
  - príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  - zamestnanecké pôžičky
  - príspevky na materské školy/školy
  - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - "Home office"
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Prehľad ponúkaných výhod a benefitov pre zamestnancov

 

Informácia pre kandidáta

V prípade, ak Vás inzerovaná profesia zaujala, svoju žiadosť s profesijným životopisom zašlite:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Tešíme sa na stretnutie s Vami.