Technik vstupno-výstupnej kontroly

Hľadáme kolegyňu/kolegu, ktorá/ý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky. NAFTA a.s. je spoločnosť so 105 ročnou históriou v segmente Oil and Gas a patrí medzi popredných európskych hráčov v oblasti podzemného skladovania plynu.

Job Location
Plavecký Štvrtok
Job Contract
Plný úväzok
Job start date
Dohodou
Job salary
1 110 EUR

Priemerná mesačná mzda od 1 110 EUR. Základná mesačná mzda od 925 EUR a variabilná zložka mzdy 185 EUR (20 %). Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna. Skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami. 

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?

 • Zabezpečenie nepretržitého monitoringu a obchodného merania množstva a akosti  uhľovodíkov na zmluvne dohodnutých  miestach so zákazníkmi s cieľom zabezpečiť plnenie technických podmienok merania množstva a akosti uhľovodíkov
 • Sledovanie lehôt platnosti overenia určených meradiel, zabezpečenie úradného metrologického overenia a kalibrácie meracích zariadení
 • Zabezpečenie kontinuálnej analýzy kvality a merania objemu PZZP riadených spoločnosťou NAFTA a.s.
 • Kontrola správnosti merania objemu a kvality
 • Zber a spracovanie dát do formy podkladov pre protokol, spolupráca pri realizácii a kontrole obchodných prípadov  a riešení reklamácií
 • Riešenie neštandardnej situácie s obchodným partnerom
 • Spracovanie plánu úradného metrologického overenia meracích zariadení a kalibrácie
 • Spolupráca pri realizácií a kontrole obchodných prípadov a riešení reklamácií

Aké znalosti a zručnosti by ste mali mať?

Vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie technického smeru s elektrotechnickým zamernaím

Ďalšie požiadavky:

 • Minimálne 3ročná prax. Skúsenosti v oblasti metrológie, MaR výhodou 
 • Práca s PC – pokročilá znalosť Microsoft Office najmä excel
 • Znalosť práce so SW pre správu údržby, SAP výhodou
 • Znalosť metrologickej legislatívy SR, ČR, EÚ výhodou
 • Elektrotechnická spôsobilosť
 • Ovládanie anglického, prípadne nemeckého jazyka (schopnosť aktívnej komunikácie), znalosť odbornej terminológie výhodou
 • Samostatnosť, flexibilnosť, komunikatívnosť, analytické myslenie, schopnosť pracovať v tíme
 • Vodičský preukaz skupina B

Aké výhody a benefity ponúkame?

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  - príspevok na dopravu do zamestnania
  - príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  - sociálne výpomoci
  - príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  - zamestnanecké pôžičky
  - príspevky na materské školy/školy
  - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - "Home office"
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Prehľad ponúkaných výhod a benefitov pre zamestnancov

 

Informácia pre kandidáta

V prípade, ak Vás inzerovaná profesia zaujala, svoju žiadosť s profesijným životopisom zašlite:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Tešíme sa na stretnutie s Vami.