Ložiskový inžinier - junior

Hľadáme kolegu/kolegyňu do oblasti ložiskového inžinierstva, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky. NAFTA a.s. je spoločnosť so 105 ročnou históriou v segmente Oil and Gas a patrí medzi popredných európskych hráčov v oblasti podzemného skladovania plynu.

Job Location
Plavecký Štvrtok
Job Contract
Plný úväzok
Job start date
Dohodou
Job salary
1 230 EUR

Základná mesačná mzda od 1 025 € a variabilná zložka mzdy 20 %. Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami. Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti.

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?

 • Zabezpečenie efektívneho využitia ropných, plynových ložísk a zásobníkových skladovacích kapacít, geologické riadenie  stavieb PZZP a vykonávanie geologických prác koncepčného charakteru
 • Zber dát o ložisku a technologickom zariadení a ich vyhodnocovanie
 • Spracovanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie o ložisku a technologickej dokumentácie
 • Návrh optimálneho využitia ložiska a technologického zariadenia
 • Vypracovávanie geologických podkladov pre uskladňovanie zemného plynu v PZZP
 • Spracovanie geologických podkladov pre rozvoj uskladňovania zemného plynu
 • Vypracovanie návrhov hydrodynamických výskumov sond a analýza  výsledkov v spolupráci s interpretátorom well-testingu
 • Sledovanie priebehu vŕtania vrtov a operatívne zasahovanie do vrtného procesu, spolupráca pri stanovení  postupu záverečných prác na vrte
 • Participácia na medzinárodných projektoch vo východnej, južnej a západnej Európe

Aké znalosti a zručnosti by ste mali mať?

Vzdelanie - Vyskoškolské vzdelanie min. 2. stupňa

Zameranie - Geologické

Ďalšie požiadavky:

 • Aktívne ovládanie anglického jazyka
 • Ovládanie práce s PC; MS Office (Excel - nadštandardne), základy programovania
 • Vodičské oprávnenie skupina B
 • Znalosti v oblasti matematiky a fyziky
 • Flexibilita, samostatnosť, ochota učiť sa a aplikovať nové poznatky
 • Schopnosť pracovať v tíme

Aké výhody a benefity ponúkame?

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  - príspevok na dopravu do zamestnania
  - príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  - sociálne výpomoci
  - príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  - zamestnanecké pôžičky
  - príspevky na materské školy/školy
  - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - "Home office"
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Prehľad ponúkaných výhod a benefitov pre zamestnancov

 

Informácia pre kandidáta

V prípade, ak Vás inzerovaná profesia zaujala, svoju žiadosť s profesijným životopisom zašlite:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Tešíme sa na stretnutie s Vami.