Špecialista BOZP - senior

Hľadáme kolegu, špecialistu na BOZP a procesnú bezpečnosť, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky. NAFTA a.s. je spoločnosť so 105 ročnou históriou v segmente Oil and Gas a patrí medzi popredných európskych hráčov v oblasti podzemného skladovania plynu.

Job Location
Plavecký Štvrtok
Job Contract
Plný úväzok
Job start date
Dohodou
Job salary
1 680 EUR

Priemerná mesačná mzda od 1 680 EUR. Základná mesačná mzda od 1 400 EUR a variabilná zložka mzdy (20 %). Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami. 

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?

 • Riadenie rizík v oblasti procesnej bezpečnosti a BOZP
 • Návrh a implementácia opatrení na zvyšovanie (procesnej) bezpečnosti
 • Príprava podkladov v rámci vzdelávania a zvyšovania povedomia zamestnancov najmä v oblasti bezpečnosti
 • Tvorba/participácia SMS (Safety management system)
 • Poskytovanie poradenstva pri plnení úloh oddelenia, najmä z hľadiska pracovných procesov, technických zariadení, pracovného prostredia a organizačného zabezpečenia
 • Monitoring a implementácia legislatívnych požiadaviek v oblasti HSE
 • Kontrola pracovísk, identifikácia nebezpečenstiev, návrh opatrení, rizikové analýzy

Aké znalosti a zručnosti by ste mali mať?

Vzdelanie - Vyskoškolské vzdelanie 

Zameranie - Technické (BOZP, procesný/chemický inžinier)

Ďalšie požiadavky:

Prax na obdobnej pozícii cca 3 roky

 • Znalosť legislatívnych predpisov v oblasti HSE (prioritne bezpečnosť)
 • Skúsenosti v sektore oil&gas sú výhodou
 • Proaktívne riešenie, zmysel pre detail, systematickosť
 • Usilovnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
 • Vodičské oprávnenie skupina B, ochota cestovať
 • Nemecký jazyk - pokročilý (B2), znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni - výhodou
 • Ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

 

Aké výhody a benefity ponúkame?

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  - príspevok na dopravu do zamestnania
  - príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  - sociálne výpomoci
  - príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  - zamestnanecké pôžičky
  - príspevky na materské školy/školy
  - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - "Home office"
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Prehľad ponúkaných výhod a benefitov pre zamestnancov

 

Informácia pre kandidáta

V prípade, ak Vás inzerovaná profesia zaujala, svoju žiadosť s profesijným životopisom zašlite:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Tešíme sa na stretnutie s Vami.