Špecialista informačnej bezpečnosti - senior

Hľadáme kolegu/kolegyňu, pre ktorého bude výzvou riešenie otázok informačnej bezpečnosti a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky. NAFTA a.s. je spoločnosť so 105 ročnou históriou v segmente Oil and Gas a patrí medzi popredných európskych hráčov v oblasti podzemného skladovania plynu.

Job Location
Bratislava
Job Contract
Plný úväzok
Job start date
Dohodou
Job salary
2 060 EUR

Priemerná mesačná mzda od 2 060 EUR. Základná mesačná mzda od 1 585 EUR a variabilná zložka mzdy 475 EUR (30 %). Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami. 

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?

 

 • Tvorba návrhov a koncepcií rozvoja bezpečnosti informačných systémov v spoločnosti
 • Návrh a implementácia opatrení na zabezpečenie bezpečnosti IT infraštruktúry spoločnosti
 • Monitorovanie prevádzky, analýza zraniteľnosti
 • Zabezpečovanie prevádzky a konfigurácie bezpečnostných systémov
 • Identifikovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných  rizík, hrozieb a prienikov. Vykonávanie opatrení na ich odstránenie
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti zabezpečenia informačných technológií
 • Sledovanie a implementácia legislatívy a platných noriem v tejto oblasti
 • Vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti informačnej bezpečnosti v súlade s legislatívou a štandardami

Aké znalosti a zručnosti by ste mali mať?

Vzdelanie - Vysokoškolské vzdelanie technického smeru

Zameranie - Informačné technológie

Ďalšie požiadavky:

 

Minimálne 3 ročná prax. Skúsenosti z oblasti informačnej bezpečnosti, IT infraštruktúry a networkingu

 • Skúsenosti s monitoringom bezpečnosti (SIEM) a prevenciou úniku dát (DLP), znalosť IDS/IPS, znalosť ochrany proti vírusom a filtrovania obsahu
 • Orientácia v oblasti šifrovania a PKI
 • Znalosť štandardných protokolov TCP/IP
 • Windows Server – zabezpečenie – základy
 • Prehľad v legislatíve a bezpečnostných štandardoch súvisiacich s informačnou bezpečnosťou (Zákon o kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO2700x)
 • Vlastníctvo certifikátov v oblasti bezpečnosti – výhodou
 • Znalosť anglického jazyka (úroveň B2 – schopnosť komunikovať)
 • Vyžadujeme samostatnosť, flexibilitu a záujem uchádzača o nové technológie
 • Uvítame nekonfliktnú a komunikatívnu osobnosť
 • Vodičský preukaz skupina B

Aké výhody a benefity ponúkame?

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  - príspevok na dopravu do zamestnania
  - príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  - sociálne výpomoci
  - príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  - zamestnanecké pôžičky
  - príspevky na materské školy/školy
  - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - "Home office"
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Prehľad ponúkaných výhod a benefitov pre zamestnancov

 

Informácia pre kandidáta

V prípade, ak Vás inzerovaná profesia zaujala, svoju žiadosť s profesijným životopisom zašlite:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Tešíme sa na stretnutie s Vami.