HR kontrolér - špecialista ľudských zdrojov

Hľadáme kolegyňu/kolegu, pre ktorú bude výzvou zaujímavá práca v oblasti riadenia ľudských zdrojov, a ktorá vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky. NAFTA a.s. je spoločnosť so 105 ročnou históriou v segmente Oil and Gas a patrí medzi popredných európskych hráčov v oblasti podzemného skladovania plynu.

Job Location
Plavecký Štvrtok
Job Contract
Plný úväzok
Job start date
Dohodou
Job salary
1 650 EUR*

Priemerná mesačná mzda od 1 650 EUR. Základná mesačná mzda od 1 375 EUR a variabilná zložka mzdy 20 % (275 EUR). Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna. Skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami. 

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?

 • Spracovanie plánu osobných nákladov a vyhodnocovanie jeho čerpania
 • Spracovanie podkladov súvisiacich s tvorbou sociálneho fondu a vyhodnocovanie jeho čerpania
 • Príprava podkladov k pravidelnému hodnoteniu výkonnosti zamestnancov a spracovaniu miezd
 • Správa a výkon činností súvisiacich s agendou služobných ciest a stravovaním zamestnancov
 • Nastavenie a administrácia čerpania vybraných zamestnaneckých benefitov
 • Analýza údajov z prieskumov odmeňovania
 • Analýza a vyhodnocovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy
 • Spracovanie štatistických výkazov v zmylse legislatívnych požiadaviek
 • Príprava pravidelných a operatívnych reportov a hodnotení údajov, KPI súvisiacich najmä s odmeňovaním zamestnancov, forecasting
 • Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva, ktoré sa týkajú procesu a metodiky spracovania miezd, benefitov a cestovných náhrad

Aké znalosti a zručnosti by ste mali mať?

Vzdelanie - vysokoškolské

Zameranie - ekonomické, humanitné

Ďalšie požiadavky:

 • Prax v oblasti na obdobnej pozícii minimálne 5 rokov
 • Znalosť legislatívy v oblasti mzdovej a personálnej administratívy, cestovných náhrad
 • Ovládanie práce s PC (SAP - podmienkou, Excel, Word)
 • Skúsenosti so spracovaním miezd - výhodou
 • Znalosť anglického jazyka - výhodou
 • Diskrétnosť
 • Systematické, štruktúrované a analytické myslenie
 • Samostatnosť
 • Komunikačné zručnosti

Aké výhody a benefity ponúkame?

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  - príspevok na dopravu do zamestnania
  - príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  - sociálne výpomoci
  - príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  - zamestnanecké pôžičky
  - príspevky na materské školy/školy
  - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - "Home office"
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Prehľad ponúkaných výhod a benefitov pre zamestnancov

 

Informácia pre kandidáta

V prípade, ak Vás inzerovaná profesia zaujala, svoju žiadosť s profesijným životopisom zašlite:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Tešíme sa na stretnutie s Vami.