Technik záchranár

Hľadáme kolegyňu/kolegu, ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky. NAFTA a.s. je spoločnosť so 105 ročnou históriou v segmente Oil and Gas a patrí medzi popredných európskych hráčov v oblasti podzemného skladovania plynu.

Job Location
Lozorno
Job Contract
Plný úväzok
Job start date
Dohodou
Job salary
1 110 EUR*

Priemerná mesačná mzda od 1.110 EUR. Základná mesačná mzda od 925 EUR a variabilná zložka mzdy 185 EUR (20 %). Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna. Skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami. 

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?

 • Likvidácia prevádzkových nehôd a havárií
 • Hasenie banský požiarov
 • Práca v nedýchateľnom prostredí s použitím dýchacej techniky
 • Práca vo výškach pomocou špeciálnej lanovej techniky
 • Návrh špeciálnych prípravkov, zariadení  a postupov na likvidáciu havárií v plynárenskom priemysle
 • Starostlivosť o technické vybavenie HBZS a návrhy na jeho inováciu a modernizáciu

Aké znalosti a zručnosti by ste mali mať?

Vzdelanie — vysokoškolské vzdelanie technického smeru

Zameranie — strojárstvo, baníctvo, konštrukčný smer

Ďalšie požiadavky:

 • 100% zdravotný stav
 • Vek do 30 rokov
 • Ovládanie prác na PC:  MS Excel, MS Word, , AutoCAD – výhodou
 • Aktívna znalosť AJ, prípadne NJ
 • Prax vítaná
 • Flexibilita, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme
 • Vodičské oprávnenie skupina B, výhodou skupina C

Aké výhody a benefity ponúkame?

 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  - príspevok na dopravu do zamestnania
  - príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  - sociálne výpomoci
  - príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  - zamestnanecké pôžičky
  - príspevky na materské školy/školy
  - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - "Home office"
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Prehľad ponúkaných výhod a benefitov pre zamestnancov

 

Informácia pre kandidáta

V prípade, ak Vás inzerovaná profesia zaujala, svoju žiadosť s profesijným životopisom zašlite:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Tešíme sa na stretnutie s Vami.