Ložiskový inžinier

Hľadáme kolegu/kolegyňu, do oblasti ložiskového inžinierstva, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania, a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
Spracovanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie o ložisku a technologickej dokumentácie
Návrh optimálneho využitia ložiska a technologického zariadenia
Vypracovávanie geologických podkladov pre uskladňovanie zemného plynu v PZZP
Spracovanie geologických podkladov pre rozvoj uskladňovania zemného plynu
Vypracovanie návrhov hydrodynamických výskumov sond a analýza  výsledkov  v spolupráci s interpretátorom well-testingu
Sledovanie priebehu vŕtania vrtov a operatívne zasahovanie do vrtného procesu, spolupráca pri stanovení  postupu záverečných prác na vrte
Participácia na medzinárodných projektoch vo východnej, južnej a západnej Európe
 
Organizačný útvar:
Divízia prieskumu a ťažby
Odbor ložiskového inžinierstva
 
Miesto výkonu práce:
Plavecký Štvrtok
 
Termín nástupu:
Dohodou
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
Priemerná mesačná mzda od 1 440 EUR
Základná mesačná mzda od 1 200 EUR + variabilná zložka mzdy od 20%;
Skutočná suma základnej zložky mzdy a variabilnej zložky mzdy bude upravená v súlade s Vašou odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami.
 
Ponúkané benefity
Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok na dopravu do zamestnania
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily
- stravovanie formou jedálnych kupónov
- sociálne výpomoci
- príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
- zamestnanecké pôžičky
- príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
Flexibilné pracovné podmienky
Možnosť z práce z domu - "Homeoffice"
Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
Kvalitný vzdelávací program
Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie min. 2. stupňa
 
Zameranie:
Ložisková geológia, inžinierska geológia

Ďalšie požiadavky:
Minimálne 3 roky odbornej praxe
Znalosť AJ na komunikatívnej úrovni
Ovládanie práce s PC (Excel - expert, znalosť programovania)
Vodičské oprávnenie skupina B
Analytické schopnosti, flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
Flexibilnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti
Znalosť príslušnej legislatívy (banskej, energetickej a pod.)

Informácie pre kandidáta:

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ a QPR, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1.