NAFTA opäť organizovala cvičenie banských záchranárov

Bratislava, 9.6.2016 - Spoločnosť NAFTA a.s., ktorá je najvýznamnejším prevádzkovateľom podzemných zásobníkov zemného plynu na území Slovenska, dnes uskutočnila pravidelné cvičenie banských záchranárov, v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR a prizvanými dobrovoľnými hasičskými zbormi. Cvičenie prebiehalo pri Zbernom stredisku ZS 1 Suchohrad v okrese Malacky. Tentokrát bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody na sondu Suchohrad 22 ako miesto simulovanej havárie.
 
Cvičenia likvidácie rôznych havárií absolvujú členovia Hlavnej banskej záchrannej stanice spoločnosti NAFTA každý rok. Ide o jedinečnú záchrannú zložku, ktorá bola založená pred viac ako 30 rokmi  a v súčasnosti zastrešuje 84 banských záchranárov. K ich tohtoročnému tréningu sa pripojili aj záchranári z Hasičského a záchranného zboru SR a prizvané dobrovoľné hasičské zbory DHZ Pole a DHZ Gajary. Cvičenia, pri ktorom bola použitá špeciálna technika, sa tak zúčastnilo celkom 47 záchranárov. Ich úlohou bola simulácia zvlhčovania okolia sondy, aby nedošlo k jej zapáleniu. Cieľom cvičenia bolo okrem iného overiť možnosť čerpania vody zo vzdialeného vodného zdroja a jej dopravy na sondu.
 
„Dnešné cvičenie prebehlo podľa Havarijného plánu spoločnosti a pomohlo preveriť pripravenosť našich záchranárov a potrebnej techniky, ako aj súčinnosť všetkých zúčastnených záchranných zborov v krízovej situácii,“ konštatoval po jeho ukončení Ing. Michal Ševera, riaditeľ divízie služieb spoločnosti NAFTA. Vysoká pripravenosť členov Hlavnej banskej záchrannej stanice potvrdzuje záväzok spoločnosti NAFTA dbať o bezpečnosť svojich prevádzok a správať sa zodpovedne k prostrediu, v ktorom pôsobí. 
 
Spoľahlivá a bezpečná prevádzka podzemných zásobníkov je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia, ale je tiež jedným zo základných nástrojov pre zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska.