NAFTA pomáhala na dobrovoľníckej aktivite pri jazere Pieskovňa

Dňa 13. apríla 2019 sa v obci Plavecký Štvrtok uskutočnila dobrovoľnícka aktivita, počas ktorej brigádnici čistili okolie jazera Pieskovňa. Aktivita sa uskutočnila s podporou spoločnosti NAFTA a aktívne sa do nej zapojili i jej zamestnanci.

Jarné čistenie lesov v okolí Plaveckého Štvrtka sa stalo našou tradíciou. Minulý rok sme sa venovali oblasti v okolí futbalového štadióna, kde sa nám podarilo odstrániť všetky skládky a do dnešného dňa sa v tejto lokalite udržiava čistota. Tento rok sa NAFTA zamerala na jazero Pieskovňa, ktoré je obľúbenou rekreačnou zónou nielen pre obyvateľov obce, ale i návštevníkov z celého okolia. Jazero obklopené borovicovým lesom ponúka rozmanité možnosti na oddych či športové aktivity v krásnom prostredí.

Dobrovoľníckej aktivity sa zúčastnilo celkom 80 dobrovoľníkov, ktorí naplnili odpadom 4 veľké kontajnery. Do brigády sa zapojili obyvatelia obce, miestni poľovníci a rybári, ale aj zamestnanci spoločnosti NAFTA. Vďaka našej podpore sa vyzbieralo približne 42 m³ odpadu.

Pre spoločnosť NAFTA je zodpovednosť voči životnému prostrediu a komunitám, v ktorých pôsobí, dôležitá. Sme radi, že rovnaké hodnoty zdieľajú aj naši zamestnanci. Teší nás, že sme sa na tomto projekte mohli podieľať a ďakujeme všetkým zapojeným účastníkom.