NAFTA privítala účastníkov medzinárodného programu pre expertov z plynárenstva

 
Od 23. do 27. októbra 2017 bola NAFTA hosťujúcou organizáciou druhého týždňa medzinárodného tréningu Natural Gas Strategy Course, organizovaného spoločnosťou Energy Delta Institute.
 
Energy Delta Institute (EDI) je medzinárodným školiacim strediskom v oblasti energetiky so sídlom v Holandsku. EDI bolo založené spoločnosťami GasTerra B.V., N.V. Nederlandse Gasunie, OAO Gazprom, Shell a University of Groningen v roku 2002. V súčasnosti je táto organizácia v energetike uznávanou platformou pre zdieľanie vedomostí medzi účastníkmi jej programov a jednotlivými partnermi.
 
Experti významných energetických spoločností z Eurázie, aj za účasti zástupcov NAFTA, sa stretli v Bratislave počas druhého týždňa školenia Natural Gas Strategy Course, aby rozvíjali svoje znalosti o stratégiách na rozličných plynárenských trhoch. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch spoločnosti NAFTA a účastníkov svojou úvodnou prezentáciou privítal Ing. Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti.
 
Spoločnosti NAFTA prinieslo toto partnerstvo príležitosť nielen privítať zástupcov významných energetických spoločností, ale aj rozšíriť know-how svojich odborníkov a budovať nové obchodné vzťahy založené na hlbšom pochopení odlišných stratégií na energetickom trhu.