NAFTA a.s. sa uchádza o prieskum a ťažbu zemného plynu na východe Ukrajiny

Bratislava, 23. augusta 2017 – Spoločnosť NAFTA a.s., prejavila záujem o vstup do spoločnosti Yuzgas, ktorá sa uchádza o prieskum a ťažbu zemného plynu na východe Ukrajiny.
 
V prípade, že Yuzgas získa od ukrajinskej vlády licenciu na prieskum územia s rozlohou viac ako 7500 kilometrov štvorcových, NAFTA by sa mala stať významným akcionárom spoločnosti. 
 
Zámerom spoločnosti NAFTA je využiť svoje dlhoročne skúsenosti a v krátkodobom horizonte začať čo najskôr s ťažbou v licencii. V dlhodobom horizonte je zámerom firmy komplexne preskúmať potenciál licencie a identifikovať všetky ťažiteľné zásoby.
 
Práve začiatkom tohto týždňa ukrajinské orgány začali posudzovať investičné návrhy a podklady spoločnosti Yuzgas, ktorými sa uchádza o potvrdenie licencie na prieskum a ťažbu uhľovodíkov.
 
Nebola by to prvá účasť spoločnosti NAFTA ako investora na Ukrajine. NAFTA a.s. už získala v polovici minulého roka päťdesiat percent v licencii na prieskum a ťažbu uhľovodíkov na západe Ukrajiny, v regióne Užhorodu, so spoločnosťou CUB Energy Inc. registrovanou v USA. V tomto prieskumnom regióne NAFTA už stihla realizovať 3D seizmický prieskum a momentálne odborníci spoločnosti robia analýzu a interpretáciu seizmických dát. Prvý vrt v tomto regióne sa očakáva v prvom polroku 2018.
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.