NAFTA a.s. zverejnila uzatvorenie partnerstva so spoločnosťou Cub Energy Inc. zameraného na prieskum Užhorodskej licencie na západnej Ukrajine

Bratislava, 8. júla 2016 – Spoločnosť NAFTA a.s. oznámila, že jej 100-percentná dcérska spoločnosť NAFTA INTERNATIONAL B.V. uzavrela dohodu o kúpe akcií a akcionársku dohodu so spoločnosťou Cub Energy Inc. Podľa tejto dohody NAFTA INTERNATIONAL B.V. získala 50-percentný podiel v novovytvorenej spoločnosti CNG Holdings Netherlands B.V. („CNG“), ktorá ďalej vlastní CNG LLC (Ukraine LLC). CNG LLC je 100-percentným vlastníkom ťažobnej licencie  Užhorod na západnej Ukrajine.
 
Cena 50-percentného podielu bola dohodnutá na úrovni 1,5 mil. eur, spolu s ďalšími nákladmi na 3D seizmický prieskum, vŕtanie a pripojenie vrtov v rámci licencie Užhorod.
 
NAFTA a.s. kontinuálne vyhľadáva projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov a podzemného uskladnenia plynu. Vytvorenie partnerstva so spoločnosťou Cub Energy Inc. je pre spoločnosť NAFTA a.s. dôležitou udalosťou, pretože predstavuje významný medzník v jej plánovanej expanzii na zahraničné trhy. Partnerstvo v rámci licencie Užhorod je pre spoločnosť NAFTA a.s. príležitosťou využiť svoje rozsiahle skúsenosti získané pri prieskume a ťažbe uhľovodíkov v takých oblastiach ako sú geológia, ložiskové inžinierstvo avŕtanie.
 
Veľmi nás teší, že sme dosiahli uzatvorenie tejto dohody so spoločnosťou Cub. Veríme, že naše know-how, ktoré sme získali počas 60-ročného pôsobenia v oblasti prieskumu na východnom Slovensku a prítomnosť spoločnosti Cub na Ukrajine nám umožnia preskúmať a využiť potenciál licencie Užhorod. Zároveň sme presvedčení, že tento projekt bude prvým krokom smerujúcim k vytvoreniu portfólia projektov spoločnosti NAFTA a.s. na Ukrajine,“ povedal na margo uzatvoreného obchodu Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s.
 
Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou NAFTA a.s. a na spojenie ich skúseností z priľahlých ťažobných ložísk na Slovensku s našimi znalosťami z neďalekého ložiska Rusko-Komarivske, ktoré sa nachádza na západe Ukrajiny. Spoločne plánujeme pokračovať v prieskume a rozvoji licencie Užhorod.  Dúfame, že s 3D seizmickým prieskumom začneme koncom roka 2016,” dodal Michail Afendikov, výkonný riaditeľ spoločnosti Cub Energy Inc.
 
O licencii pre Užhorod
 
Spoločnosť Cub Energy Inc. získala 20-ročnú ťažobnú licenciu  Užhorod s rozlohou cca 300 km2 dňa 11. marca 2016. Nová, rozšírená licencia Užhorod  zo západnej strany kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku a zároveň z východnej strany susedí s licenciou Rusko-Komarivske, ktorej 100-percentným držiteľom je spoločnosť Cub Energy Inc. V rámci pôvodnej prieskumnej licencie Užhorod bolo  v roku 2013 získaných cca 35 km  2D seizmických profilov. Tieto dáta boli spracované a na ich základe bolo identifikovaných niekoľko potenciálnych prieskumných cieľov.
 
O spločnosti Cub Energy Inc.
 
Cub Energy Inc. (TSX-V: KUB) je ropná a plynárenská spoločnosť s overenou nákladovou efektivitou pri prieskume a ťažbe na Ukrajine. Stratégiou spoločnosti je implementovať západné technológie a kapitál a v kombinácii s lokálnymi odbornými znalosťami a vlastníctvom zvýšiť hodnotu nepreskúmaných licencií, vytvárať a ďalej budovať portfólio aktív pre ťažbu ropy a plynu v prostredí s vysokými cenami.