NAFTA sa opäť zúčastnila veľtrhu E-world energy & water

 
Spoločnosť NAFTA sa aj v roku 2018 predstavila na veľtrhu E-world energy & water, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6. – 8. februára v nemeckom Essene. Tohtoročný veľtrh bol 18. ročníkom podujatia, kde NAFTA prezentovala svoje portfólio už šiesty rok po sebe.
Odborný veľtrh privítal historicky rekordných 750 vystavovateľov. Svoje nápady a skúsenosti si vymieňalo viac ako 25 000 návštevníkov zo 73 krajín sveta.
 
Veľtrh E-world energy & water opäť potvrdil svoje postavenie najvýznamnejšieho európskeho veľtrhu v energetickom priemysle. Na medzinárodnom podujatí sa NAFTA predstavila s tradičným konceptom stánku a na overenom mieste, v Hale 2. Vystavovateľov a účastníkov zaujalo moderné prevedenie stánku, ktoré pripomínalo tohtoročné 105. výročie prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Slovensku a 45. výročie podzemného skladovania zemného plynu na našom území. Naši zástupcovia sa v príjemnom a neformálnom prostredí veľtrhu stretli s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi. Rovnako sme prezentovali informácie ďalším záujemcom, ktorí prejavili záujem o našu činnosť. Zaujímali sa hlavne o ponuku inovatívnych produktov, či našu participáciu na rôznych projektoch. Aj 18. ročník veľtrhu E-world energy & water bol profesionálnym podujatím s veľkým potenciálom na nové obchodné príležitosti a stretnutia s odborníkmi v energetickom priemysle.
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete.
 
Veľtrh E-world energy & water je najvýznamnejší veľtrh pre energetický priemysel v Európe s každoročným nárastom medzinárodného záujmu o toto odborné podujatie. Organizátorom podujatia je Messe Essen GmbH a con|energy ag za účelom podporiť a preskúmať nové možnosti v energetickom priemysle. Trojdňový veľtrh zahŕňa odborné diskusie, výmenu know how a získanie nových podnetov o najnovších trendoch v oblasti.