NAFTA uskutočnila akvizíciu podzemných zásobníkov zemného plynu v Bavorsku

 
Bratislava, 1.1.2019 – Spoločnosť NAFTA a.s. (NAFTA), prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti NAFTA Bavaria GmbH, skompletizovala akvizíciu podzemných zásobníkov zemného plynu Inzenham - West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt v nemeckom Bavorsku od spoločností DEA Deutsche Erdoel AG a Storengy Deutschland GmbH.
 
Začiatkom marca 2018 spoločnosť NAFTA podpísala zmluvu o predaji podielov so spoločnosťou DEA Deutsche Erdoel AG o akvizícii podzemných zásobníkov zemného plynu  Inzenham - West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt v nemeckom Bavorsku. Dňa 31.12.2018 transakcia, po splnení všetkých odkladacích podmienok a obdržaní potrebných regulačných povolení, nadobudla účinnosť. V rámci tejto transakcie spoločnosť NAFTA
taktiež získala 19,7 percentný vlastnícky podiel na podzemnom zásobníku Breitbrunn/Eggstätt od spoločnosti Storengy Deutschland GmbH a stala sa tak 100 % vlastníkom podzemných zásobníkov Inzenham - West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt s celkovou skladovacou kapacitou
1,8 mld. m3.
 
NAFTA kontinuálne vyhľadáva projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti podzemného uskladnenia plynu a prieskumu a ťažby uhľovodíkov. „Už dlhšiu dobu venujeme svoju pozornosť rozvojovým projektom, v ktorých by sme efektívne využili rozsiahle skúsenosti a know-how získané dlhoročnou praxou. Veľmi nás teší, že sme precíznou aktivitou dosiahli ďalší významný míľnik medzinárodnej spolupráce. Akvizíciu podzemných zásobníkov v Bavorsku vnímame ako významnú strategickú investíciu a úspešný krok k rozšíreniu našich aktivít v oblasti podzemného skladovania zemného plynu na nemecký trh.“ povedal Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a dodal, že NAFTA v Nemecku plánuje ďalej rozvíjať úspešné a dobre zavedené štandardy ako v prevádzke, tak aj vo vývoji zamestnancov.
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Skladovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch je kľúčovou činnosťou spoločnosti a tvorí približne 70 % všetkých jej aktivít. NAFTA rozvíja túto oblasť už 45 rokov, počas ktorých intenzívne pracuje na zvyšovaní svojej skladovacej kapacity. Skladovacia kapacita systému podzemných zásobníkov zemného plynu, prevádzkovaného spoločnosťou NAFTA, predstavuje približne 30 TWh. Zásobníky sú jedným zo strategických nástrojov, ktorý zvyšuje energetickú bezpečnosť Slovenska.