NAFTA získala ďalšiu možnosť prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Ukrajine

Ukrajinská vláda schválila víťazov verejnej súťaže pre PSA projekty Grunivska, Okhtyrska a Ichnyanska. Cieľom tendra bolo nájsť spoločnosti, s ktorými Ukrajina uzavrie Dohodu o delení ťažby (tzv. Production Sharing Agreement) a víťazným spoločnostiam umožní prieskum a potenciálnu ťažbu uhľovodíkov v krajine. V tendri uspela aj dcérska spoločnosť EP Ukraine (90 % EP Power Europe a 10 % NAFTA a.s.) a to v dvoch PSA projektoch - Grunivska a Okhtyrska.

Víťazi boli vybraní na základe hodnotiacich kritérií, ktoré navrhli odborníci, medzinárodné poradenské spoločnosti a organizácie z oblasti energetiky.

EP Ukraine začne s rozsiahlym investičným programom vrátane prvej fázy realizácie seizmických meraní a prieskumných vrtov s aktívnym využívaním domácich ukrajinských služieb, materiálov a odborných zručností. Spoločnosť EP Ukraine víta túto príležitosť s cieľom implementovania našich finančných a technologických možností na dynamický rozvoj ukrajinského energetického sektora.

Projekt Grunivska sa nachádza v regióne Sumy a Poltava s celkovou plochou takmer 1100 km² a projekt Okhtyrska s celkovou rozlohou 670 km² sa rozprestiera v regiónoch Sumy, Poltava a Charkov.

Energetický a průmyslový holding, a.s. ako hlavný akcionár EP Power Europe a spoločnosti NAFTA a.s. aktívne pôsobí v Českej republike, na Slovensku, Nemecku, vo Francúzsku, Veľkej Británii, Írsku, Poľsku, Maďarsku a vo Švajčiarsku. Činnosti EPH pokrývajú celé spektrum výroby a distribúcie elektrickej energie. NAFTA a.s. ako medzinárodná spoločnosť a stredoeurópsky líder v produkcii ropy a skladovaní zemného plynu s viac ako 105 ročnými skúsenosťami je pripravená zabezpečiť aktívny rozvoj oboch PSA projektov a potenciálnu ťažbu uhľovodíkov.