Novým členom predstavenstva spoločnosti NAFTA a.s. sa stal Ing. Branislav Pavlakovič

 
Bratislava, 12. 1. 2016 - Ing. Branislav Pavlakovič sa stal novým, piatym členom Predstavenstva spoločnosti NAFTA a.s. Doplní tak jeho súčasných členov. Ing. Jána Špringla, RNDr. Pavla Kaločaja PhD., Ing. Roberta Bundila a Ing. Bohumila Kratochvíla. Jeho funkčné obdobie v Predstavenstve spoločnosti začína dňom 12. 1. 2016 a bolo schválené Dozornou radou spoločnosti.
 
Ing. Pavlakovič ukončil štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1995. Svoje vzdelanie si v priebehu rokov dopĺňal viacerými renomovanými zahraničnými tréningami v rôznych oblastiach vo Švajčiarsku. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil v reklamnej sfére. Jeho neskoršia kariéra sa spája s odborným poradenstvom a koučovaním v spoločnostiach GlobTime Consulting Slovakia s.r.o., Krauthammer Slovakia s.r.o., Dynargie Slovakia s.r.o. a naposledy Poštová banka a.s.
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete.