Otvorenie projektu Underground Sun Storage je prísľubom riešenia pre skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov

 
Pilsbach, Rakúsko – 5.10.2015
Dňa 5. októbra 2015 sa v rakúskom Pilsbachu konalo oficiálne otvorenie projektu Underground Sun Storage,  ktorého  je spoločnosť NAFTA jedným z partnerov. Ide o prvý a zatiaľ jediný projekt v Európe, ktorý umožní overenie možnosti skladovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vo forme zmesi vodíka a zemného plynu.
 
Otvorenia sa zúčastnili poprední predstavitelia energetických firiem, akademici, a významní hostia z radov štátnych predstaviteľov, vrátane rakúskeho ministra dopravy, inovácie a technológie,  Aloisa Stögera. „Výskumné zariadenia ako je toto, sú významným prínosom pre rozvoj technológie energie z obnoviteľných zdrojov,“ pozitívne projekt hodnotí minister Stöger.
Spustenie prevádzky projektu Underground Sun Storage prináša možnosť skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré bolo doteraz možné len v obmedzenej miere, a preto jej potenciál ostával nevyužitý. Ak bude projekt úspešný, veternú a slnečnú energiu bude možné skladovať v existujúcich podzemných zásobníkoch, ktorých bezpečnosť a spoľahlivosť sú už overené. Projekt získal podporu rakúskeho klimatického a energetického fondu a jeho ukončenie je plánované v roku 2016.
Spoločnosť NAFTA, ktorú si ako partnera projektu vybrala rakúska spoločnosť RAG, participovala na modelovaní reaktívneho transportu, analýze vplyvu na podpovrchovú celistvosť, a tiež na príprave technického návrhu a dodávke kompresora do testovacieho zariadenia.
 
„K spusteniu testovacieho zariadenia došlo na základe veľmi sľubných výsledkov laboratórnych testov vykonaných v rámci úvodnej fázy projektu.  O to viac sa nevieme dočkať dát a poznatkov,  ktoré získame z prevádzky tohto zariadenia,“ prezradil svoje očakávania Markus Mittereger, CEO spoločnosti RAG, ktorá je iniciátorom projektu.
 
„Pre spoločnosť NAFTA je partnerstvo so spoločnosťou RAG na vývoji technológií skladovania energie z obnoviteľných zdrojov veľkým krokom vpred. Možnosť spolupracovať na tomto projekte je potvrdením nášho technologického know-how. Zároveň odzrkadľuje našu snahu neustále prinášať inovácie nielen pre naše produkty a služby, ale aj pre celé odvetvie“, povedal Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA, ktorý sa otvorenia osobne zúčastnil.
 
 
 
 
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete.