Referent pre dane - junior

Informácie o pracovnom mieste
 
Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý hľadá príležitosť rozvíjať svoju odbornú kariéru v oblasti daní. V našej spoločnosti získa bohaté skúsenosti so širokým spektrom daní a možnosť rýchlo odborne napredovať v dobre fungujúcom kolektíve.  Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
 • Spracovanie a vyhodnocovanie podkladov potrebných k vyčísleniu daní a poplatkov
 • Kontrola záznamov, dokladov, informácií k zisťovaniu daní a poplatkov
 • Spracovanie a výpočet vybraných daní a daňových priznaní
 • Spolupráca na optimalizácii daňových procesov v spoločnosti, daňovom plánovaní, eliminácii daňových rizík
 • Sledovanie zmien v daňovej legislatíve a aplikácia vybraných legislatívnych zmien do procesov spoločnosti
 • Spolupráca na riešení daňových otázok pri zahraničných projektoch
 • Komunikácia s daňovými poradcami, so správcom dane, audítorom
Organizačný útvar:
Ekonomický úsek, Odbor finančného účtovníctva
 
Miesto výkonu práce:
Bratislava
 
Termín nástupu:      
Dohodou
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
1 000 EUR brutto mesačne + variabilná zložka mzdy;
Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti
 
Ponúkané benefity
 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • stravovanie formou jedálnych kupónov
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu – „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 
Požiadavky na kandidáta:
Vzdelanie:  Vysokoškolské, ekonomický smer
 
Ďalšie požiadavky:
 • Prax v daňovej a účtovnej oblasti výhodou
 • Prehľad v daňovej a účtovnej legislatíve
 • Samostatné riešenie úloh s pridanou hodnotou pre spoločnosť
 • Zodpovedný prístup k práci a spoľahlivosť
 • Analytické myslenie
 • Prirodzená zvedavosť a chuť získavať nové informácie
 • Tímový hráč, ktorý zapadne do fungujúceho kolektívu
 • Znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • Ovládanie práce s PC (Excel, Word, PowerPoint)
 • Flexibilita a ochota prispôsobiť pracovný deň aktuálnemu množstvu práce/stavu projektov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
.............................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
.....................................................                                         ........................................................
(Miesto a dátum)                                                                    (Vlastnoručný podpis)