Revízny technik elektrických zariadení

Informácia o pracovnom mieste

Hľadáme revízneho technika, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
 
Zabezpečenie činnosti revízneho technika elektrických zariadení (ďalej aj EZ) v podmienkach spoločnosti:
 • Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok EZ v objektoch zásobníkov plynu
 • Spracovávanie správ o revíziách/odborných prehliadkach a skúškach v zmysle platnej legislatívy
 • Predkladanie návrhov na odstránenie nedostatkov
 • Kontrola projektovej dokumentácie so skutočným stavom
 • Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a technologických celkov 
 • Poskytovanie poradenstva a konzultácií v oblasti EZ pre prípravu a realizáciu investičných a ostatných činností
 • Spracovanie, pripomienkovanie a aktualizácia internej dokumentácie týkajúcej sa EZ
 • Sledovanie aktuálnej legislatívy a noriem a ich aplikácia na podmienky spoločnosti
 • Spolupráca pri návrhu a zostavovaní plánov revízií
 • Výkon ostatných činností podľa pokynov nadriadeného zamestnanca s ohľadom na naplnenie cieľov spoločnosti.
 
Organizačný útvar:  
Divízia PZZP, Odbor údržby
 
Miesto výkonu práce:
Plavecký Štvrtok
 
Termín nástupu:
Dohodou
 
Pracovný pomer:   
Doba určitá 1 rok, po prehodnotení možnosť zmeniť pracovný pomer na čas neurčitý
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
Priemerná mesačná mzda od 1 320 EUR
(základná mesačná mzda 1 100 EUR a k tomu variabilná zložka mzdy 20%);
Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti
 
Ponúkané benefity
 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu – „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:
Stredoškolské s maturitou/vysokoškolské, zameranie: elektrotechnické
 
Ďalšie požiadavky:
 • Prax v oblasti EZ min.:
  • 4 roky pre vzdelanie stredoškolské s maturitou
  • 2 roky pre vzdelanie vysokoškolské
 • Osvedčenie
  • revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Zb. pre skupiny E1 alebo E2 a objekty A alebo B
  • výhodou:
   • osvedčenie na vykonávanie revízií a skúšok EZ podľa § 8a Zákona č. 51/1988 Zb. pre objekty skupiny E1 alebo E2 a objekty C5
 • Znalosť platných predpisov a noriem v oblasti EZ
 • Znalosť anglického jazyka: základy - výhodou
 • Ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Manuálna zručnosť, technické myslenie
 • Aktívny prístup k riešeniu problémov
 • Flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť
 • Vodičské oprávnenie skupina B
 
Informácia pre kandidáta:
 
V prípade záujmu o profesiu zašlite žiadosť s profesijným životopisom e-mailom na adresu kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ a QPR, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1.