Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NAFTA a.s. (24.06.2021)

Vážení akcionári,

Predstavenstvo spoločnosti NAFTA a.s. zvoláva riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 24.06.2021 o 8.00 hod. v budove Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., Mlynské nivy 44/c, 825 11, Bratislava.

Pozvánku na riadne valné zhromaždenie spoločnosti NAFTA a.s. akcionár nájde: tu

Materiály k riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti NAFTA a.s. akcionár nájde: tu

Heslo k dokumentom akcionár nájde v pozvánke na riadne valné zhromaždenie, ktorá mu bola odoslaná na adresu evidovanú v zozname akcionárov alebo si ho môže vyžiadať e-mailom na e-mailovej adrese: alica.kandova@nafta.sk ; po overení totožnosti akcionára bude heslo zaslané na e-mailovú adresu akcionára.