Rozhovor: Chceme byť paneurópskym operátorom, ktorý garantuje vysokú úroveň skladovacích služieb v každom zásobníku

Spoločnosť NAFTA a.s. dnes smeruje k pozícii univerzálneho európskeho operátora, ktorý poskytuje služby na garantovanej vysokej úrovni po celej Európe. Navyše, je aktívna v power-to-gas koncepte, kľúčovým pre budúcnosť energetiky v Európe. Výsledky firmy, jej pohľad na trh a samotnú víziu prezradil Ing. Mgr. Ladislav Barkocim, riaditeľúseku obchodu a marketingu.

Kľúčovou činnosťou spoločnosti NAFTA je skladovanie zemného plynu. Aká je aktuálna situácia na trhu so skladovacími kapacitami na Slovensku a vo svete?

V Európe sme boli v rokoch 2005 až 2010 svedkami boomu rozvoja skladovacích služieb, keďže sa predikoval veľký nárast spotreby plynu. Už v tomto období prišlo isté vytriezvenie pre finančnú krízu v rokoch 2008 – 2009. Následne trend úsporných opatrení ďalej tlačil spotrebu nadol. Tá sa ustálila na hranici 400 – 500 mld. m³ ročne. Predpovede o ďalšom raste sa nenapĺňajú a trh je vo fáze konsolidácie. Pre prevádzkovateľov zásobníkov to znamená, že prišlo k poklesu najmä ceny krátkodobých skladovacích služieb a tlaku na konsolidáciu kapacít. Za posledné tri roky boli prijaté rozhodnutia o likvidácii skladovacích kapacít viacerých zásobníkov najmä vo Veľkej Británii, v Holandsku a Nemecku. Celková skladovacia kapacita v Európe tým klesla približne o 7 mld. m³ na úroveň mierne nad 100 mld. m³. Zatvárajú sa najmä staré zásobníky, ktoré buď vyžadujú veľké investície alebo majú vysoké prevádzkové náklady. Tento trend  bude chvíľu pokračovať, určite však už nedôjde k veľkým úbytkom v rádoch desiatok miliárd kubických metrov.

Najväčšou zmenou pri zásobníkoch bola liberalizácia v roku 2010, ktorá spustila výrazne obchodovanie. Čo sa v tomto smere zmenilo pre spoločnosť NAFTA?

Výrazne sa nám zvýšil počet zákazníkov. To znamená, že vzťahu so zákazníkom venujeme ďaleko viac energie. Celý trh je dnes oveľa kreatívnejší a vyžaduje od nás viac služieb ako len skladovanie. Preto prinášame klientom rozsiahle portfólio inovatívnych produktov.

Ktorú top inováciu priniesla NAFTA na takto zme­nený trh?

V uplynulej sezóne to bolo určite zavedenie framework kontraktu, čiže rámcovej zmluvy na skladovanie plynu. S klientom uzavrieme zmluvu, ktorá presne hovorí, aké typy obchodov si vopred odsúhlasujeme  a definuje ich pravidlá. Následne vieme konkrétny obchod uzavrieť veľmi rýchlo. Z procesu, ktorý trval niekoľko dní, sme sa dostali k uzavretiu obchodu v priebehu jediného dňa. Zmluva pokrýva všetky štandardné skladovacie služby, ale takisto je šitá aj na doplnkové a inovatívne služby, ako sú opcie, inverzný produkt a intrasezónna skladovacia kapacita. Vďaka framework kontraktu pomáhame obchodníkom využívať krátkodobé obchodné príležitosti na trhu s plynom, čo nám následne prináša väčšie využitie skladovacích kapacít.

Ako by ste zhodnotili minuloročnú sezónu na trhu?

Z pohľadu skladovacej sezóny bola veľmi podobná s predchádzajúcim rokom. Naša spoločnosť dosiahla dôležitý medzník v rozvojových projektoch. Úspešne uskutočnila akvizíciu troch podzemných zásobníkov v Bavorsku od spoločností DEA Deutsche Erdoel AG a Storengy Deutschland GmbH, vďaka ktorej sme sa stali medzinárodným hráčom na trhu skladovacích služieb. Je to významný krok, keďže doteraz sme dlhodobo pôsobili na trhoch na Slovensku, v Rakúsku a Českej republike. Teraz sme sa posunuli ďalej na západ.

"Zákazníci v zahraničí dnes vďaka našej medzinárodnej prítomnosti rozmýšľajú nad skladovaním na Slovensku, aj keď sa predtým strednej Európe nevenovali."

Aká je skladba zákazníkov, ktorých obsluhuje spoločnosť NAFTA?

Veľkým benefitom našej zahraničnej expanzie je, že vieme zákazníkov, ktorých máme na slovenskom trhu, motivovať na skladovanie plynu aj v Nemecku. Platí to aj opačne. Zákazníci v zahraničí dnes vďaka našej medzinárodnej prítomnosti rozmýšľajú nad skladovaním na Slovensku, aj keď sa predtým strednej Európe nevenovali.  Je tam jednoznačná synergia.

Spomenuli ste strategickú a doteraz najvýznamnejšiu investíciu, akvizíciu zásobníkov v Nemecku v roku 2018. Aj keď tieto zásobníky prevádzkujete iba polroka, aké výsledky sa ukazujú?

Máme ambíciu byť paneurópskym operátorom, ktorý garantuje vysokú úroveň skladovacích služieb v každom zásobníku. Podobne, ako keď idete do Starbucks a všade na svete viete, čo môžete očakávať. Toto je vízia, ktorú chceme obrátiť na realitu v rámci skladovania v Európe. Je to zásadný benefit a pre nás má veľký rastový potenciál.

Celý rozhovor si môžete prečítať na webovej stránke jediného slovenského odborného plynárenského časopisu SLOVGAS