Rozhovor pre Hospodárske noviny: Pokrok je enormný. Krízy sa nebojím

NAFTA je rastúcou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá pôsobí hlavne v krajinách strednej Európy. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. Má rozsiahle skúsenosti, ktoré využíva aj na zahraničných trhoch. 

Spoločnosť prevádzkuje vo viacerých krajinách podzemné zásobníky, realizuje prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Vďaka celkovej skladovacej kapacite, približne 60 TWh, je v pozícií 6. najväčšieho operátora podzemných zásobníkov plynu v Európe. Od roku 2016 sa usiluje o expanziu vo svojich kľúčových činnostiach a patrí medzi inovátorov, ktorí testujú uskladňovanie obnoviteľných zdrojov energií v podzemných zásobníkoch zemného plynu. 

Prinášame Vám rozhovor o aktuálnych medzinárodných projektoch, plánoch spoločnosti a jej pripravenosti na mimoriadne situácie s generálnym riaditeľom NAFTA a.s., Ing. Martinom Bartošovičom, pre Hospodárske noviny tu.

Zdroj: Hospodárske noviny