Špecialista pre dane

Informácie o pracovnom mieste
 
Hľadáme kolegu/kolegyňu, pre ktorého bude výzvou riešenie daňových otázok, optimalizácia daňových procesov a participácia na zahraničných projektoch v oblasti ich zdanenia. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky v dobre fungujúcom tíme. Ponúkaná práca mu umožní využiť doterajšie skúsenosti týkajúce sa širokého spektra priamych i nepriamych daní.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
 • Sledovanie zmien v daňovej legislatíve a aplikácia legislatívnych zmien v spoločnosti, zabezpečovanie súladu medzi daňovou legislatívou a procesmi v spoločnosti, efektívna komunikácia daňových zmien v rámci spoločnosti
 • Design procesov súvisiacich so spracovaním daní v spoločnosti a ich optimalizácia
 • Príprava podkladov, resp. vypracovanie daňových priznaní ku všetkým druhom daní a poplatkov a vedenie príslušnej dokumentácie
 • Kontrola záznamov, dokladov a informácií v súvislosti s výpočtom daní a poplatkov
 • Poskytovanie internej podpory za oblasť daní, pripomienkovanie obchodných zmlúv z daňového hľadiska
 • Komunikácia s daňovými poradcami, so správcom dane, audítorom
 • Podpora zahraničných projektov v daňovej oblasti
 
Organizačný útvar:
Ekonomický úsek, Odbor finančného účtovníctva
 
Miesto výkonu práce:
Bratislava
 
Termín nástupu: 
Dohodou
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
Priemerná mesačná mzda od 1 680 EUR
(Základná mesačná mzda 1 400 EUR + variabilná zložka mzdy 20%)
Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti
 
Ponúkané benefity
 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov:
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas - pracovný deň si zamestnanec prispôsobuje aktuálnemu množstvu práce/stavu projektov
 • Možnosť práce z domu – „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie: Vysokoškolské
Zameranie, odbor:  Ekonomický smer
 
Ďalšie požiadavky:
 • Praktické skúsenosti v oblasti daní minimálne 2 roky
 • Znalosť daňovej legislatívy
 • Samostatnosť, zodpovednosť, analytické myslenie
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Ovládanie práce s PC (Excel, Word, PowerPoint)
 • Vodičské oprávnenie skupina B
 
Informácia pre kandidáta:
 
V prípade záujmu o profesiu žiadosť s profesijným životopisom zašlite e-mailom na adresu kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ a QPR, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1.