Spoločnosť NAFTA plnila požiadavky klientov počas celej zimy stabilne a bez technických odstávok

Bratislava, 2. mája 2017 – Uplynulé zimné obdobie, ktoré sprevádzali mimoriadne nízke teploty, opätovne potvrdilo dôležitosť podzemných zásobníkov zemného plynu v prevádzke NAFTA a.s. pri zabezpečovaní stabilných dodávok plynu v regióne strednej Európy.
 
 
Počas práve skončenej ťažobnej sezóny, spoločnosť NAFTA opätovne spoľahlivo plnila nominácie klientov v oblasti podzemného skladovania zemného plynu. V období od októbra 2016 do konca februára 2017 dodala spoločnosť NAFTA do plynárenskej siete viac ako 2 mld. m3 plynu, z čoho významná časť bola určená pre slovenskú distribučnú sieť a slovenský virtuálny bod.
 
Pred začiatkom ťažobnej sezóny klienti spoločnosti NAFTA naplnili svoju kontrahovanú skladovaciu kapacitu, čím NAFTA zaznamenala historicky najvyšší stav naplnenia zásobníkov (graf 1). „Sme hrdí, že spoločnosť NAFTA aj v tomto roku potvrdila svoju pozíciu lídra v oblasti podzemného skladovania zemného plynu na Slovensku, čo sa prejavilo v stave naplnenia zásobníkov spoločnosti, ale aj v stabilnom poskytovaní skladovacích služieb našim klientom počas zimnej sezóny.“ uviedol Ing. Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA.
 
Spoľahlivé fungovanie podzemných zásobníkov bolo tiež jedným z faktorov, ktoré napomohli zásobovať domácnosti ale aj iných spotrebiteľov zemného plynu pravidelnými dodávkami. Zároveň bolia ťažba zo zásobníka nápomocná pri udržaní ceny zemného plynu na prijateľnej úrovni pre toto ročné obdobie.
 
Výrazne chladné počasie sa prejavilo najmä v požiadavke klientov na intenzívne odťažovanie, pričom vysoké ťažobné výkony NAFTA poskytovala počas celej zimnej sezóny (graf 2). Počas celého ťažobného obdobia sa spoločnosti darilo plniť všetky požiadavky klientov stabilne a bez akýchkoľvek obchodných alebo technických obmedzení.
 
Graf 1: Stav naplnenia zásobníka NAFTA a.s. (v mil. m3)
 
Graf 1: Stav naplnenia zásobníka NAFTA a.s. (v mil. m3)
 
Graf 2: Odťažovanie zásobníka NAFTA a.s. (v mil. m3/deň)