Spoločnosť NAFTA povedie od októbra Ing. Martin Bartošovič

Spoločnosť NAFTA povedie od októbra 2012 nový generálny riaditeľ Ing. Martin Bartošovič. Vystrieda vo funkcii Ing. Martina Hollého, ktorý sa po desaťročnom pôsobení v spoločnosti NAFTA presúva v rámci skupiny SPP do spoločnosti SPP - distribúcia.

 
Ing. Martin Bartošovič už počas vysokoškolského štúdia ekonomiky a manažmentu absolvoval štipendijné programy na West Virginia University v Morgantown v USA a program nadácií A. Mellona a G. Sorosa na Inštitúte ekonomických štúdií v Nitre. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1996 pracoval v ING Barings a od roku 1998 v spoločnosti A. T. Kearney, kde sa podieľal na projektoch pre renomované medzinárodné finančné inštitúcie a spoločnosti z oblasti energetiky a dopravy. Od roku 2004 pracoval v spoločnosti SPP, kde získal cenné skúsenosti ako riaditeľ divízie korporátnych záležitostí, predseda predstavenstva spoločnosti SLOVGEOTERM, a neskôr aj ako člen predstavenstva SPP-distribúcia, člen Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond a predseda dozornej rady Nadácie SPP.
 
Svoje bohaté skúsenosti plánuje využiť pri ďalšom rozvoji kľúčových aktivít spoločnosti NAFTA. „Nafta má významné postavenie v slovenskej energetike, a preto bude naďalej potrebné rozvíjať spoločnosť v nadväznosti na celkové zmeny v plynárenstve. V oblasti podzemného skladovania plynu bude dôležité zamerať sa na zväčšovanie flexibility služieb podľa požiadaviek klientov a na ďalšie zvyšovanie bezpečnosti prevádzky. V oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov sa sústredíme na efektívne doťaženie zásob na Slovensku a paralelne budeme pracovať na identifikácii nových možností rozvoja týchto aktivít na Slovensku a v zahraničí“, uviedol Ing. Martin Bartošovič, od 1.10.2012 nový generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA.