Spoločnosť NAFTA sa pridala k vodíkovej iniciatíve

 
Dňa 17. septembra 2018 sa NAFTA a.s. svojím podpisom pridala k vodíkovej iniciatíve, ktorej cieľom je maximalizovať potenciál vodíka vyrobeného z obnoviteľných zdrojov. Rôzne spoločnosti ako aj jednotlivé členské krajiny EÚ mali možnosť o pripojenie sa k vodíkovej iniciatíve počas konferencie „High level Energy“ konanej v rakúskom meste Linz. 
 
Vodík ako energonosič má potenciál pokryť nerovnomernosť výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom jeho uskladnenie prinesie flexibilitu práve pre obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Potenciál „obnoviteľného“ vodíka je nielen v jeho možnosti riešenia uskladnenia energie, ale obnoviteľný vodík je považovaný za udržateľný klimatický energonosič, ktorý je možné využiť v rôznych oblastiach – doprava, energetika, priemysel a pod. Práve z týchto dôvodov sa očakáva, že obnoviteľný vodík sa stane v najbližších rokoch kľúčovým nástrojom pre globálnu dekarbonizáciu životného prostredia.
 
Viac informácií v dokumente The Hydrogen Initiative