Spoločnosť NAFTA sa v roku 2014 sústredila na rozširovanie skladovacej kapacity a bezpečnosť dodávok zemného plynu

Bratislava, 31. marca 2015 – NAFTA a.s., ktorá prevádzkuje podzemné zásobníky zemného plynu a je slovenským lídrom v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov, ukončila rok 2014 so ziskom po zdanení vo výške 89 mil. EUR. Vplyvom rôznych externých a geopolitických faktorov, uplynulý rok opäť potvrdil rastúci význam a nezastupiteľnú úlohu podzemného skladovania zemného plynu, a to nielen z pohľadu energetickej stability Slovenska, ale aj z európskeho hľadiska.
 
Kľúčovou činnosťou NAFTA a.s. z pohľadu výnosov aj tvorby zisku bolo i v roku 2014 podzemného skladovanie zemného plynu. Objem investícií NAFTA a.s. dosiahol 13,1 mil. EUR, pričom investované prostriedky smerovali najmä do prieskumných vrtov, do zabezpečenia prevádzky a zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti podzemných zásobníkov zemného plynu.
 
Aj v prostredí meniacich sa podmienok na plynárenskom trhu sa NAFTA a.s. snaží neustále zlepšovať svoje služby v oblasti skladovania zemného plynu. Po ukončení tretej etapy projektu Gajary-báden v roku 2014 dosiahla skladovacia kapacita a.s. NAFTA 2,6 mld. m3, čo je viac ako polovica celkovej ročnej spotreby plynu na Slovensku. Toto zvýšenie kapacity potvrdzuje záväzok spoločnosti prinášať klientom viac flexibility a kvalitnejšie služby pre svojich klientov.
 
Spoločnosť urobila v uplynulom roku aj významný krok k možnému inovatívnemu skladovaniu energií, keď sa stala partnerom rakúskej spoločnosti RAG v projekte uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov vo forme zmesi zemného plynu a vodíka.
 
NAFTA v uplynulom roku úspešne napredovala aj v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov. Spoločnosť zrealizovala rozsiahle 3D seizmické meranie v oblasti Kútov a 7 prieskumných vrtov. Zároveň začala s prípravnými prácami na výstavbu nového zberného plynového strediska Záhorská Ves. Ťažba plynu dosiahla v roku 2014 úroveň 90 mil. m3 a ťažba ropy objem 9 tis. ton.
 
NAFTA sa sústreďuje aj na identifikáciu vhodných projektov na zahraničných trhoch tam, kde vidí možný potenciál, a to nielen v oblasti budovania podzemných zásobníkov, ale aj v ponuke geologickej a technickej expertízy, ložiskového inžinierstva a služieb podzemných opráv sond a vrtby. V roku 2014 sa NAFTA orientovala najmä na projekty na území Čiech, Ukrajiny, Turecka či Nemecka.
 
K 31. decembru 2014 pracovalo v NAFTA 703 zamestnancov.
 
NAFTA a.s. je kľúčovým skladovateľom zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.