Spoločnosť NAFTA účastníkom veľtrhu E-world energy & water

 
Spoločnosť NAFTA sa už po siedmykrát zúčastnila najvýznamnejšieho energetického veľtrhu v Európe. E-world energy & water sa uskutočnil v dňoch 5. – 7. februára 2019 v nemeckom Essene a bol už 19. ročníkom podujatia. Svoje portfólio inovatívnych produktov a služieb na ňom predstavilo rekordných 780 vystavovateľov. Veľtrh privítal 25 000 návštevníkov z 26 krajín. Každým rokom podujatie, v oblasti energetického priemyslu, pritiahne značný záujem a veľký počet nových zahraničných firiem.
 
Odborný veľtrh E-world energy & water tradične potvrdil svoje postavenie najdôležitejšieho európskeho veľtrhu v energetickom priemysle. Na medzinárodnom podujatí sa tento rok NAFTA predstavila na overenom mieste, v Hale 2 ale s novým konceptom stánku. Vystavovateľov a účastníkov podujatia zaujala novovytvorená kompozícia stánku a jeho moderné prevedenie. Naši zástupcovia sa v príjemnom a neformálnom prostredí veľtrhu stretli s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi. Prezentovali informácie záujemcom, ktorí prejavili záujem o našu činnosť. Témy sa týkali hlavne našich rozvojových projektov a ponuky inovatívnych produktov. 
 
Aj 19. ročník veľtrhu E-world energy & water sa osvedčil ako profesionálne podujatie s veľkým potenciálom na prehlbovanie obchodných vzťahov, získavanie nových obchodných príležitostí a na stretnutia s odborníkmi v energetickom priemysle.
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete.
 
Veľtrh E-world energy & water je najvýznamnejší veľtrh pre energetický priemysel v Európe s každoročným nárastom medzinárodného záujmu o toto odborné podujatie. Organizátorom podujatia je Messe Essen GmbH a con|energy ag za účelom podporiť a preskúmať nové možnosti v energetickom priemysle. Trojdňový veľtrh zahŕňa odborné diskusie, výmenu know how a získanie nových podnetov o najnovších trendoch v oblasti.