Štruktúra spoločnosti

 

Predstavenstvo
Ing. Jan Špringl - predseda
Ing. Jozef Pagáč - podpredseda
Ing. Dušan Halgaš, člen
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
Ing. Robert Bundil - člen
 
Dozorná rada
Ing. Lucia Ondrušová, PhD. - predseda
Gary Wheatley Mazzotti - podpredseda
Bc. Jozef Tittel, člen
Ing. Peter Šefara - člen
Ing. Daniel Kujan - člen
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - člen
 
Vedenie 
Ing. Martin Bartošovič – generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Goryl – riaditeľ divízie podzemných zásobníkov zemného plynu
Ing. Jozef Levoča, MBA – riaditeľ divízie prieskumu a ťažby
Ing. Szilárd Kása – riaditeľ ekonomického úseku
Ing. Mgr. Ladislav Barkoci – riaditeľ úseku obchodu a marketingu