Štruktúra spoločnosti

 

Predstavenstvo
Ing. Jan Špringl - predseda
Ing. Ján Majerčík - podpredseda
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
Ing. Robert Bundil - člen
Ing. Rastislav Kupka - člen
 
Dozorná rada
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Mgr. Pavel Horský - člen
Mgr. Jan Stříteský - člen
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - člen
JUDr. Peter Hajduček - člen
Ing. Daniel Kujan - člen
Dušan Sajko - člen
Ing. Peter Šefara - člen
Gary Mazzotti - člen 
 
Vedenie 
Ing. Martin Bartošovič – generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Goryl – riaditeľ divízie podzemných zásobníkov zemného plynu
Ing. Jozef Levoča, MBA – riaditeľ divízie prieskumu a ťažby
Ing. Szilárd Kása – riaditeľ ekonomického úseku
Ing. Mgr. Ladislav Barkoci – riaditeľ úseku obchodu a marketingu