Systémový špecialista - senior

Informácie o pracovnom mieste
Hľadáme systémového špecialistu, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
 • Spravovanie a monitorovanie serverovských a klientských operačných systémov a aplikácií
 • Podpora používateľov
 • Zabezpečenie efektívnej prevádzky operačných systémov, systémových aplikácií a databáz  informačného systému
 • Tvorba návrhov a koncepcií rozvoja systémovej infraštruktúry (HW infraštruktúra, operačné systémy, systémové aplikácie, databázy) v nadväznosti na požiadavky a business ciele organizácie a vývoj informačných technológií
 • Návrh a implementácia nových systémov a ich vlastností
 • Konfigurácia serverov, diskových polí, PC
 • Organizovanie a koordinácia prác v oblasti systémovej podpory
 • Príprava podkladov pre plánovanie stratégie rozvoja a konsolidácie informačného systému  a podkladov pre rozpočet
 • Spolupráca pri návrhu IT štandardov
 • Komunikácia so servisnými organizáciami a dohľad nad ich činnosťou
 • Spolupráca pri vypracovávaní projektov
 
Organizačný útvar:        
Úsek generálneho riaditeľa
Odbor AICT, oddelenie prevádzkových služieb
 
Miesto výkonu práce:
Bratislava
 
Termín nástupu:        
Dohodou
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
Priemerná mesačná mzda od 1 963 EUR  
(Základná mesačná mzda od 1 510 EUR a variabilná zložka mzdy 30%)
Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako minimálna, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami.
 
Ponúkané benefity
 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov:
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 
Zameranie, odbor:
Informačné technológie
 
Ďalšie požiadavky:      
 • Prax v odbore minimálne 5 rokov
 • Ovládanie štandardných HW a SW (systémových, databázových) platforiem.
  •  servery platformy Intel
  •  Microsoft prostredie (Windows Server, MS SQL, Exchange)
  •  virtualizačné nástroje (VMware, Hyper-V)
 • Schopnosť používať PowerShell
 • Systematické, štruktúrované a analytické myslenie.
 • Flexibilita
 • Samostatnosť
 • Schopnosť pracovať v tíme, komunikačné zručnosti.
 • Schopnosť komunikácie v nemeckom jazyku je nevyhnutná
 • Vodičský preukaz sk. B
 
Informácia pre kandidáta:
 
V prípade záujmu o profesiu žiadosť s profesijným životopisom zašlite e-mailom na adresu kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ a QPR, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1.