Tradičné cvičenie opäť potvrdilo pripravenosť banských záchranárov NAFTA

Bratislava, 8. júna 2017 –  Spoločnosť NAFTA a.s dnes uskutočnila tradičné cvičenie banských záchranárov. Cvičenie prebiehalo v areáli v Lozorne a absolvovali ho banskí záchranári NAFTA spolu s členmi Hasičského a záchranného zboru a prizvaných dobrovoľných hasičských zborov. Tréning bol zameraný na likvidáciu erupcie plynu s požiarom na sonde počas jej opravy.
 
Z dôvodu maximálneho zabezpečenia bezpečnej prevádzky zásobníkov disponuje NAFTA jedinečnou záchrannou zložkou – Hlavnou banskou záchrannou stanicou, ktorej členovia každoročne absolvujú cvičenie likvidácie rôznych typov havárií. „Dnešné cvičenie opäť ukázalo, že naši banskí záchranári sú pripravení v prípade kritickej situácie reagovať včas a absolútne profesionálne. Cvičenie tiež potvrdilo aj spoľahlivú koordináciu s ostatnými záchrannými zložkami,“ uviedol po ukončení cvičenia Ing. Michal Ševera, riaditeľ divízie služieb spoločnosti NAFTA.
Cvičenie prebehlo v zmysle havarijného plánu spoločnosti. Celkovo sa cvičenia zúčastnilo viac ako 70 záchranárov a bola pri ňom použitá špeciálna technika.
Spoľahlivá a bezpečná prevádzka podzemných zásobníkov je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia, ale je tiež jedným zo základných nástrojov pre zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska.
 
 
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy podzemných zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho susediace krajiny Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej plynárenskej siete. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.