Tradičné cvičenie opäť potvrdilo pripravenosť banských záchranárov NAFTA

 
Spoločnosť NAFTA a.s dnes uskutočnila tradičné cvičenie banských záchranárov. Cvičenie prebiehalo v areáli v Lozorne a absolvovali ho banskí záchranári NAFTA spolu s členmi Hasičského a záchranného zboru a prizvaných dobrovoľných hasičských zborov. Tréning bol zameraný na likvidáciu erupcie plynu s požiarom na sonde počas jej opravy.
 
Z dôvodu maximálneho zabezpečenia bezpečnej prevádzky zásobníkov disponuje NAFTA jedinečnou záchrannou zložkou – Hlavnou banskou záchrannou stanicou, ktorej členovia každoročne absolvujú cvičenie likvidácie rôznych typov havárií.
 
 „Dnešné cvičenie opäť ukázalo, že naši banskí záchranári sú pripravení v prípade kritickej situácie reagovať včas a absolútne profesionálne. Cvičenie tiež potvrdilo aj spoľahlivú koordináciu s ostatnými záchrannými zložkami,“ uviedol po ukončení cvičenia Ing. Michal Ševera, riaditeľ divízie
služieb spoločnosti NAFTA. Cvičenie prebehlo v zmysle havarijného plánu spoločnosti. Celkovo sa cvičenia zúčastnilo viac ako 70 záchranárov a bola pri ňom použitá špeciálna technika.
 
Spoľahlivá a bezpečná prevádzka podzemných zásobníkov je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia, ale je tiež jedným zo základných nástrojov pre zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska.