Vodič manažmentu

Informácie o pracovnom mieste
 
Hľadáme nového kolegu - vodiča, ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
 • Preprava členov vedenia spoločnosti (vyžaduje sa veľká flexibilita, práca počas večerov, víkendov i štátnych sviatkov)
 • Zabezpečovanie dopravných služieb pre potreby spoločnosti
 • Starostlivosť o pojazdnosť, údržbu a vzhľad vozidiel
 • Zabezpečovanie prehliadok vozidla v zmysle platnej legislatívy (kontroly technického stavu, emisné kontroly)
 
Organizačný útvar:  
Divízia služieb, oddelenie správy majetku
 
Miesto výkonu práce:
Plavecký Štvrtok/Bratislava
 
Termín nástupu:
Dohodou
 
 
Ponúkané benefity
 • Motivujúce finančné ohodnotenie - fixná zložka, variabilná zložka, ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • stravovanie formou jedálnych kupónov
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy – školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
Požiadavky na kandidáta:
Vzdelanie: Stredné odborné
 
Ďalšie požiadavky:
 • Vodičské oprávnenie skupina B
 • Dobrá znalosť a dodržiavanie dopravných predpisov
 • Prax v riadení vozidiel minimálne 5 rokov alebo najazdených 100 tis. km
 • Zodpovednosť, samostatnosť, dochvíľnosť, dobré komunikačné schopnosti
 • Reprezentatívne vystupovanie
 • Schopnosť komunikovať so širokým spektrom osobností
 • Flexibilita a ochota prispôsobiť pracovný deň aktuálnemu množstvu práce
 • Orientačné schopnosti a znalosť Bratislavy
 • Základná komunikácia v anglickom/nemeckom jazyku - výhodou
 • Ovládanie práce s PC (Internet, Outlook) z základy
 • Absolvovanie defenzívnej jazdy – výhodou
-----------------------------------------------------------------
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
........................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
.....................................................                                         ........................................................
(Miesto a dátum)                                                                    (Vlastnoručný podpis)