Výberový proces

Ako sa prihlásiť

Zaujala Vás niektorá z voľných profesií? Vyhovuje Vám druh a miesto výkonu práce? Neváhajte a zašlite motivačný list, v ktorom uvediete dôvody uchádzania sa o vybranú profesiu, spolu s profesijným životopisom. INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE

Kontaktovať nás môžete

 - elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk

 - poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ a QPR, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Pre rýchlejšiu komunikáciu nezabudnite uviesť aj Váš telefonický kontakt. Sme radi, že máte záujem o prácu v spoločnosti NAFTA a vopred Vám ďakujeme.
 

Priebeh výberového konania

Selekcia životopisov

Váš motivačný list a životopis sú prvým kontaktom s Vami. Starostlivo ich posúdime a v prípade, ak budete spĺňať požiadavky na danú profesiu, Vás budeme kontaktovať s informáciami o postupe pri výberovom konaní a pozveme Vás na osobné stretnutie.

Stretnutia s uchádzačmi

Pri každom výbere chceme byť čo najviac efektívni. Napriek tomu, v závislosti od obsadzovanej profesie, niektoré výbery organizujeme ako viackolové.

Na prvom stretnutí sa porozprávate so zástupcom ľudských zdrojov, a ak je to možné, i s potenciálnym nadriadeným. Jeho súčasťou môže byť v závislosti od obsadzovanej pozície testovanie (odborné, jazykové, riešenie modelových situácií). Pri niektorých špecifických a manažérskych pozíciách organizujeme tzv. assessment centrum. Ide o jednodňové skupinové výberové konanie, v ktorom uchádzači riešia individuálne a kolektívne úlohy.

Výsledok výberového konania

O výsledku výberového konania všetkých uchádzačov informujeme písomne alebo telefonicky.