Vyjadrenie spoločnosti NAFTA k vzniknutej situácii v Rakúsku

 
V súvislosti s mimoriadnou situáciou na plynárenskom zariadení v Rakúsku zo dňa 12.12.2017 si dovoľujeme informovať, že podzemné zásobníky zemného plynu spoločnosti NAFTA sú prevádzkované bezpečne a bez technických obmedzení pre všetkých klientov spoločnosti.