Vzdelávanie a rozvoj

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov považujeme za dôležitý prvok ich profesionálneho rastu. V rámci vzdelávacieho programu umožňujeme napríklad:
  • odborné vzdelávanie,
  • účasť na konferenciách a špecializovaných kurzoch doma i v zahraničí,
  • jazykové vzdelávanie,
  • e-learningové vzdelávanie,
  • získanie ACCA kvalifikácie, prípadne iných certifikátov,
  • štúdium popri zamestnaní.
Pravidelne organizujeme povinné školenia potrebné na výkon profesie. Individuálne vzdelávacie potreby a požiadavky majú možnosť zamestnanci diskutovať so svojim nadriadeným.