Zmeny v Predstavenstve spoločnosti NAFTA

Bratislava, 21. júna 2013 – Dnešným dňom sa novým podpredsedom Predstavenstva spoločnosti NAFTA a.s. stáva RNDr. Pavol Kaločaj, ktorý tak nahradí v tejto funkcii Ing. Bohumila Kratochvíla. K zmene dochádza po zvolení RNDr. Pavla Kaločaja dozornou radou spoločnosti za člena Predstavenstva NAFTA a.s. s účinnosťou od  12. júna 2013.   Zmenu v obsadení predstavenstva spoločnosti navrhol väčšinový akcionár NAFTA a.s. – spoločnosť SPP, a.s.. RNDr. Pavol Kaločaj bol do funkcie podpredsedu predstavenstva nominovaný štátom.
 
RNDr. Pavol Kaločaj – životopis
Narodil sa v roku 1954. Absolvoval Experimentálnu fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde pokračoval v postgraduálnom štúdiu numerickej matematiky a výpočtovej techniky. Pracovnú kariéru začal v roku 1978 ako výskumný pracovník vo VVNP v Bratislave. Od roku 1984 bol vedúcim matematického modelovania v spoločnosti Naftoprojekt v Poprade. V roku 1990 sa stal vedúcim útvaru ložiskového inžinierstva vo VVNP v Bratislave, kde pôsobil až do roku 2002 a do roku 2003 ako Riaditeľ odštepného závodu VVNP OZ SPP. V roku 2004 sa stal riaditeľom sekcie projektov a kontrolingu dcérskych spoločností v SPP, a.s. Od roku 2006 pôsobí ako vedúci útvaru ekonomického hodnotenia projektov. Dňa 12. júna 2013 bol zvolený Dozornou radou NAFTA a.s. za člena predstavenstva spoločnosti.
 
 
 
Aktuálny zoznam členov predstavenstva NAFTA a.s. od 21. júna 2013:
 
Ing. Jan Špringl – predseda predstavenstva
RNDr. Pavol Kaločaj – podpredseda predstavenstva
Ing. Bohumil Kratochvíl – člen predstavenstva
Ing. Robert Bundil – člen predstavenstva