Rozvojové projekty

 
Podzemný zásobník zemného plynu Veľké Kapušany
Projekt vybudovania podzemného zásobníka zemného plynu na východe Slovenskej republiky v tesnej blízkosti existujúcej kompresorovej stanice Veľké Kapušany za účelom zvýšenia bezpečnosti dodávok zemného plynu v regióne, zvýšenia integrácie plynárenských trhov okolitých krajín a podpory rozvoja plynárenského uzla Veľké Kapušany.
 
 
Vysokoflexibilná nová uskladňovacia kapacita v prioritnom koridore Severojužného východného plynového prepojenia
Rozšírenie existujúceho komplexu PZZP Láb skonvertovaním vyťažených plynových polí na podzemný zásobník zemného plynu spolu s rozvojom existujúcich kapacít, s cieľom podporiť rozvoj európskej plynárenskej infraštruktúry v strednej Európe a poskytnúť zákazníkom vysokoflexibilnú uskladňovaciu kapacitu s vysokými dennými vtlačno/ ťažobnými výkonmi.