Verejná informačná nástenka

 
AKTUÁLNA PONUKA:
 
Klient má záujem o nákup plynu v zásobníku v objeme 20 GWh. Parametre ponuky sú predmetom rokovaní medzi ponúkateľom a záujemcami.
 
V prípade záujmu nás kontaktujte na storage@nafta.sk.
 
zverejnené 18.10.2016
 
__________

Tento systém má slúžiť pre účastníkov trhu s plynom na rýchlu a korektnú výmenu informácií pre sekundárne obchodovanie s nevyužitou uskladňovacou kapacitou v zásobníkoch spoločnosti NAFTA.

Každý zákazník, ktorý chce zverejniť svoju ponuku alebo dopyt po skladovacej kapacite, nás môže kontaktovať na storage@nafta.sk.
 
Sekundárne obchodovanie s uskladňovacou kapacitou sa uskutočňuje v súlade s bodom 2.5.4 Prevádzkového poriadku.